De Loopkoets is bedacht en ontworpen door Rik en Joanne Plattel.

Het verhaal achter de Loopkoets:

De waardige hoogte om iemand wandelend te vervoeren ligt net onder hart-hoogte van de gemiddelde persoon. Waarom? Omdat op die hoogte mensen gemakkelijk met hun hand contact kunnen maken met de kist van de dierbare. Dan is hun dierbare dichtbij. Op die hoogte is er weinig afstand. Handgrepen zitten normaal op halverwege de kisthoogte. Dus bloemenrekken zitten daar net onder.

Rik vond het mooi als het achterwiel door de bloemrekken zou steken. Maar dan mag de diameter niet zo groot zijn dat deze bij de handgrepen van de kist kan komen. Trouwens, dan word je jasje vies als je de handgrepen vast zou hebben. De voorwielen moeten een korte draai mogelijk maken. Dus moeten deze onder het bed door kunnen tijdens de draai.

Omdat wij in een waterrijk gebied wonen en werken, moeten we soms een dijkje op of af. Dat moet veilig en beheerst. Dus moet er een betrouwbare remvoorziening op de Loopkoets zitten.

Joanne heeft 24 jaar in het onderwijs gewerkt en vindt het belangrijk dat kinderen een taak krijgen. Aan de achterkant van de Loopkoets hebben we om die reden een kinderbeugel geplaatst.

Risico op lekke banden is geen optie tijdens een uitvaart. Dus daarom werd er gekozen voor massief rubberen banden. De stalen velgen hebben voor 10 spaken en achter 12. Waarom? Omdat de boog tussen de beide spaken dan optisch bijna even groot is waardoor je geen onrustig voorwiel krijgt met teveel spaken. Bloemenrekken zijn zo uitgevoerd dat de standaard 15 cm oase van de bloemstukken, ingeklemd kan worden in de bloemenrekken.

In totaal schreven we 83 eisen op papier. Die zie je niet allemaal en dat moet ook zo blijven. Het gaat niet om hoe de Loopkoets er uit ziet, maar het gaat om de nabestaanden en hun dierbare. Nabestaanden willen een waardige vervoersoplossing. De Loopkoets® is er om die speciale functie te vervullen zodat nabestaanden zelf hun dierbare kunnen begeleiden. Nabestaanden lopen ernaast en er achter. De reden dat we gekozen hebben voor een traditioneel ogend voertuig, is omdat men nu denkt dat de Loopkoets iets van vroeger was. In werkelijkheid werden vroeger boerenwagens of bloemenbrikken gebruikt met of zonder paarden. Tijdens de voorbereidingen is er uitvoerig onderzoek geweest naar dergelijke voertuigen. Musea en koetsenbouwers zijn bezocht. Websites uitgeplozen. Maar de werkelijke keuze ontstond aan de hand van de 83 eisen. En de naam Loopkoets… die ontstond naar aanleiding van de achterliggende informatie over de draagkoets op een schilderij van Anton Pieck.

Loopkoets zoals Anton Pieck deze schetste